Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bilgi Edinme

:

Kurumsal

BilgiEdinme

KURUMSAL DOSYA PLANI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLĞI

 

 

 

 

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLĞI

 • Geliştirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Bütçe Performans Programı Şube Müdürlüğü
 • Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
 • İç Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Muhasebe Kesim Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 

ARŞİV VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Arşiv ve Dokümantasyon Hizmetlerini Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Evrak Şube Müdürlüğü
 • Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Bilgi Arşivleme Şube Müdürlüğü

 

 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Araştırma Şube Müdürlüğü
 • Uluslar arası ve Kurum dışı Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Spor ve Atış Eğitimi Şube Müdürlüğü
 • Polis Meslek Eğitimi Merkezleri Şube Müdürlüğü
 • Yayın Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

 

 

İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • 1 Nolu Satın Alma(Eşik Değer Altı Alımlar)Şube Müdürlüğü
 • 2 Nolu Satın Alma(Eşik Değer Üstü Alımlar) Şube Müdürlüğü
 • 3 Nolu Satın Alma (Resmi Dairelerden Alımlar)Şube Müdürlüğü
 • Donatım Şube Müdürlüğü
 • Depo Şube Müdürlüğü
 • Fabrika ve Kademeler Şube Müdürlüğü
 • Ar-Ge Planlama Şube Müdürlüğü

 

KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Merkez Koruma Şube Müdürlüğü
 • Özel Koruma Şube Müdürlüğü
 • Havameydanları Şube müdürlüğü
 • Denizlimanları Şube Müdürlüğü

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Ulaştırma Şube Müdürlüğü
 • İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Basımevi Şube Müdürlüğü
 • Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 

POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİRİMLERİ

 • Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
 • Ders Araçları Ve Spor Şube Müdürlüğü
 • Personel Ve Koruma Şube Müdürlüğü
 • İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Lojistik Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü
 • Pasaport Şube Müdürlüğü
 • Yabancılar Şube Müdürlüğü
 • İnsan Hareketleri Şube Müdürlüğü
 • İltica Göç Vatandaşlık Şube Müdürlüğü
 • Ar-Ge Şube Müdürlüğü
 • Hudut İhtilafları Şube Müdürlüğü

 

TERÖRLE MÜCADELE VE HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
 • Bölücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Sağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Sol Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Psikolojik Harekat Şube Müdürlüğü

 

TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Planlama Şube Müdürlüğü
 • Destek Şube Müdürlüğü
 • Özel Ödenek Şube Müdürlüğü

 

TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Araştırma ve Bilgi Değerlendirme Büro Amirliği
 • Plan Proje ve Bütçe Büro Amirliği
 • Dış İlişkiler Büro Amirliği

TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • İstatistik Şube Müdürlüğü

 

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Denetleme Şubu Müdürlüğü
 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Kurullar Şube Müdürlüğü

TBMM KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tesisler Şube Müdürlüğü
 • İç Güvenlik Koruma Şube Müdürlüğü
 • Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü

 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
 • Yüksek Öğrenim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
 • Kreş ve Gündüz Bakımevi Şube Müdürlüğü

 

AKKM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Haber alma Şube Müdürlüğü
 • İstatistik Şube Müdürlüğü
 • Değerlendirme Şube Müdürlüğü

DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü
 • Yurtdışı Görevlendirme Şube Müdürlüğü
 • Amerika,Asya ve Türk Cumhuriyetleri Şube müdürlüğü
 • Avrupa,Balkanlar ve Ortadoğu Şube Müdürlüğü
 • Uluslar arası Kuruluşlar ve Protokol Şube Müdürlüğü

 

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Asayiş Şube Müdürlüğü
 • Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Çocuk Şube Müdürlüğü
 • Suç Araştırma ve Soruşturma Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Yazılım Şube Müdürlüğü
 • Sistem Şube Müdürlüğü
 • İletişim Şube Müdürlüğü
 • Güvenlik ve Projeler Şube Müdürlüğü
 • İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Şube Müdürlüğü

 

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Ankara Merkez Polikliniği
 • Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Temel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Sağlık İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Araştırma Geliştirme Büro Amirliği
 • Mutemetlik ve Ayniyat Büro Amirliği

 

HAVACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Hava Harekat Şube Müdürlüğü
 • Uçuş Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü
 • Hava Destek Şube Müdürlüğü
 • Hava Ulaştırma Şube Müdürlüğü
 • Hava Bakım ve İkmal Şube Müdürlüğü

 

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

 • Sivil Savunma Bürosu
 • Koruyucu Güvenlik Bürosu
 • Savunma ve Seferberlik Bürosu
 • NATO Hizmetleri Bürosu

 

GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Toplumsal Olaylar Şube Müdürlüğü
 • Azınlıklar Şube Müdürlüğü
 • Güvenlik Soruşturma Şube Müdürlüğü
 • Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü
 • Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

 

İNTERPOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Uluslar arası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü
 • Uluslar arası Terör ve Asayiş Şube Müdürlüğü
 • Uluslar arası Adli Yardımlaşma Şube Müdülüğü
 • Uluslar arası Araştırma Şube Müdürlüğü
 • Uluslar arası Haberleşme ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Europol ve Sirene Şube Müdürlüğü

 

ÖZEL HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Uygulama Şube Müdürlüğü
 • Denetleme Şube Müdürlüğü
 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Kurullar Şube Müdürlüğü

 

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü

 

HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Mühendislik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Planlama ve İkmal Şube Müdürlüğü
 • Muhabere İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü
 • Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü

 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Atama Şube Müdürlüğü
 • Kıdem Sicil Şube Müdürlüğü
 • İşlemler Şube Müdürlüğü
 • Kadro Şube Müdürlüğü
 • İKYB Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Soruşturma Şube Müdürlüğü

 

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Strateji Araştırmalar Kurulu
 • Türkiye Uluslar arası Uyuşturucu ve Org.Suç.Müc.Ak.(TADOC)) Şb.Md.
 • Koruma Birimi Büro Amirliği
 • Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Teknik Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • Araştırma Şube Müdürlüğü
 • Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü
 • Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Destek Şube Müdürlüğü

 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 • Disiplin İşleri Hukuk Müşavirliği
 • Dava İşleri Hukuk Müşavirliği
 • Mevzuat İşleri Hukuk Müşavirliği
 • Adli Yardım İşleri Hukuk Müşavirliği

 

İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Planlama ve Ödenek Şubesi Müdürlüğü
 • İnşaat Yapım Şubesi Müdürlüğü
 • Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü
 • Emlak Şubesi Müdürlüğü
 • Etüt Proje Şubesi Müdürlüğü

 

KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Ekspertiz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü
 • Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Destek Şube Müdürlüğü

 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü
 • İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
 • AKD Şube Müdürlüğü
 • PMYO Şube Müdürlüğü
 • Fyo Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Koruma Şube Müdürlüğü
 • Bando ve Arm.Mz.Şube Müdürlüğü
 • Akademik İşl.Şube Müdürlüğü
 • Kültür Spor Şube Müdürlüğü

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Basın Büro Amirliği
 • Halkla İlişkiler Büro Amirliği
 • Bilgi Edinme Büro Amirliği
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü