Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İŞÇİLERİNİN 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SINAV DUYURUSU
 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü

                                                                                                          28/02/2018 

 Sayı     :23828302-57131-(32066)-                                                                           Konu   :İşçilerinin 696 Sayılı KHK Kap.

             Sınav Duyurusu

 

 

İŞÇİLERİNİN 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA

SINAV DUYURUSU

 

 

Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki (8) kişinin sınav işlemleri, ilgi (d) sayılı Kilis Valilik Makamının onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca; ilgi (a), (b) ve ilgi (c)’de kayıtlı KHK, tebliğ ve genelge kapsamındaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bahse konu sınav 05/03/2018 günü, saat:14:00’da Müdürlüğümüz brifing salonunda yapılacak olup, sözlü sınavda sorulacak sorular, çalışanların mevcut görevleri ile ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Her bir adaya sorulan soru ya da sorulara göre; “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak her bir üye tarafından değerlendirilecek ardından da bu işlem Aday Değerlendirme Tutanağına işlenecektir.

Sınavda her bir üye tarafından her aday için Aday Değerlendirme Tutanağı doldurulacak daha sonra ise her üye tarafından verilen puanlar Birleştirme Tutanağına işlenerek tüm üyelerce imzalanacaktır.

Sınava girmeye hak kazananlara iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre; ilkokul, ortaokul ve ilköretim mezunu adaylara komisyonca soru hazırlanmıştır.

Sınav bittikten sonra sonuçlar Kilis Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden ilan edilecek olup, sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek sureti ile yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.

 

 

Sınava ilişkin usul ve esaslar;

 

1-)Sınav 05/03/2018 günü, saat:14:00’da Müdürlüğümüz brifing salonunda yapılacak olup, adaylar en geç saat:13:30’da sınav yerinde hazır bulunacaktır.

2-)Sınava katılacak adaylar, üzerinde TC Kimlik numarası yazılı belgeyi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bu belgelerin yerine geçerli başka bir belge) yanlarında bulunduracak, bu belge yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3-)Sınava katılacak adaylar silah, kesici alet gibi silah ve benzeri şeylerle sınava katılmayacaktır.

4-)Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, vb. araçlarla, saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları yanlarında getirmeyecektir.

5-)Sınav salonuna giren her bir aday kısa bir öz geçmişle kendilerini komisyon üyelerine tanıtacaktır.

6-)Sınav salonunda ilkokul, ortaokul ve ilköretim mezunu adaylar için soru kutusu bulunacaktır.

7-)Her aday kendisi, hazırlanan sınav kutusundan kart çekecek ve soru numarasını okuduktan sonra soruyu cevaplayacak olup komisyon üyeleri istemeleri halinde yine adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre soru sorulacaktır.


 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü