Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
13’ÜNCÜ B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAV TALİMATI
 
13ÜNCÜ B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ

SINAV TALİMATI

 

1)   SINAV TAKVİMİ

 

21 Şubat 2018            :Başvurular için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve veri girişi yapılmayacaktır.

22-23 Şubat 2018      :Sınava girecek adayların Başkanlıkça yerleştirme işlemlerinin yapılarak illere gönderileceği tarih aralığıdır.

23 Şubat-2 Mart 2018:İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara, Sınav Giriş Belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır.

26-28 Şubat 2018      :Yazılı Sınav Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

1-3 Mart 2018            :Sınav Sorularını ve Optik Cevap Kâğıtlarını Basım Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

4 Mart 2018               :Sınav evraklarının dağıtım ve toplanmasında görev alan personelin görevli olduğu tarihtir.

4 Mart 2018               :Yazılı sınavda görev alacak bina, salon sorumlusu ve gözetmenlerin görevli olduğu tarihtir.

4 Mart 2018               :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

4 Mart 2018               :Sınav Değerlendirme Komisyonun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir.

4 Mart 2018               :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

5 Mart 2018               :Adayların, yazılı sınav sonuçlarının itiraz edeceği tarihtir.

5-6 Mart 2018            :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

6 Mart 2018               :Yazılı Sınav İtiraz Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

5-9 Mart 2018           :Uygulamalı Sınav Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

10 Mart 2018             :Sınav Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

 

2)   ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

2.1.  Başvurular, Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünde yer alan “Adaylarda Aranacak Nitelikler ve Başvuru” başlıklı 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

2.2.  Başvuru şartları tutan adaylar, dilekçe ve başvuru evrakları ile birlikte ikamet ettikleri İl Valiliklerine (İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) şahsen müracaat edeceklerdir.

2.3.  Emniyet teşkilatı ve TSK personelinin sınava müracaatlarında 2013/13 sayılı Patlayıcı Maddeler Birleştirilmiş Genelgesindeki 4.6. maddesi de dikkate alınacaktır.

2.4.  Adaylara ait sağlık raporu, müracaat tarihinden itibaren son 1 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

2.5.  Başvuru şartları tutan adaylardan, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.6.  Müracaatı kabul eden personel; adayların başvuru ili, sınav ücreti dekontu, T.C. kimlik numaraları, adı ve soyadı ile almak istedikleri belge sınıfına ait bilgileri Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresindeki butonlara sırasıyla;

1-      Projeler kısmında yer alan “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi” tıklanacak,

2-      “Yeni Web Sayfası” (GİT) butonu tıklanacak,

3-      Açılan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi giriş ekranında bulunan “Kullanıcı Adı ve Şifre” girişi yapılacak,

4-      Şifre girişi yapıldıktan sonra açılan sayfada bulunan “Silah ve Patlayıcı Madde İşlemleri” ekranına giriş yapacak,

5-      Açılan Özel Güvenlik Silah ve Patlayıcı İşlemleri sayfasındaki “Silah ve Patlayıcı İl Sınav Kayıt” linkine tıklayarak adayların sınav kaydı yapılacak,

6-      Sınav kaydının yapılacağı ekrana T.C. kimlik numarası kutusuna adayın T.C. kimlik numarası yazılarak  “Kişi Kaydı Getir” butonu tıklanarak adayın bilgileri getirilecek, veri tabanında kaydı bulunmayan adayların aynı sayfada bulunan “Kişi Ekleme” menüsünden T.C. kimlik numarası yazılarak kişi kaydı oluşturulacak,

7-      Ateşleyici Yeterlilik Sınav Yetkisi bulunmayan personel için Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Polnet sitesinde bulunan Proje Kullanıcı Talep Formu doldurarak resmi yazı ile Daire Başkanlığına gönderecek, her ilden en fazla 2 personel için yetki talebinde bulunulacaktır. 

2.7.  Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek ve Daire Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir dosya gönderilmeyecektir.

2.8.  Adaylara verilecek Sınav Giriş Belgesi örneği Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresinde yayınlanacaktır.

2.9.  Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

2.10.        Adaylar hakkında başvuru yapılan valiliklerce başvurudan hemen sonra arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacak olup, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz olan adaylara    sınavda başarılı olsalar dahi belge düzenlenmeyecektir.

 

3)   YAZILI SINAV VE İTİRAZ

      

3.1.  Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.

3.2.  Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup,  yanlış doğruyu götürmeyecektir. 

3.3.  Yazılı sınav (100) not üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) not almaları gerekir.

3.4.  Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav Değerlendirme Komisyonuna)  yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

3.5.  Sınav ile ilgili Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın ozelguvenlik.pol.tr internet sitesinden ilan edilecek tüm işlemler Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

3.6.  Yazılı sınav itirazda bulunacak adaylar, itiraz dilekçesiyle beraber Sınav Kuruluna (Sınav Değerlendirme Komisyonuna)  itirazda bulunabilecektir.

3.7.  Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesi aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah kalem ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

 

4)      MÜLAKAT SINAVI

 

4.1.  Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

4.2.  Mülakat sınavı için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

4.3.  Mülakat sınavı, 5-9 Mart 2018 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. (Mülakat sınavının yeri daha sonra ilan edilecektir.)

4.4.  Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

4.5.  Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

4.6.  Mülakat sınavı (100) not üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) not almaları gerekir.

4.7.  Adayların, mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur.

 

5)      SINAV SORULARI VE OPTİK CEVAP KAĞITI BASIMI KOMİSYONU

 

5.1.  Optik cevap kâğıtları basımında görevli komisyon üyeleri 01-03 Mart 2018 tarihleri arasında görev alacaktır.

5.2.  Sınav soruları basım komisyonunda görevli personele, yeterli gıda Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğünden temin edilecektir.

5.3.  Basım odasının dışarı ile tüm kablolu iletişimi kesilecek, ayrıca cep telefonu ve telsiz cihaz bulundurulmayacaktır.

5.4.  Basımı tamamlanan sınav soruları ve optik cevap kağıtları okul ve salon ayrımı yapılarak, kurye torbalarına yerleştirilecektir. Basımdan kaynaklı oluşabilecek optik cevap kağıdı ve soru kitapçığı hatasına karşı yeterli miktarda sınav evrakı kurye torbalarına eklenecektir.

5.5.  Sınav soruları ve optik cevap kağıtlarının bulunduğu mühürlü torbalar, 04 Mart 2018 günü saat 08.00’de sınav evraklarını dağıtım ve toplanmasında görevli personele tutanakla teslim edilecektir.

 

6)      SINAV EVRAKININ DAĞITIM VE TOPLANMASINDA GÖREVLİ PERSONEL

 

6.1.  04 Mart 2018 günü görevlendirilen araçla sınav evrakının dağıtımını ve toplanmasını sağlayacaktır.

6.2.  Toplanan sınav evrakı, yazılı sınav değerlendirme komisyonu üyelerine tutanakla teslim edilecektir.

6.3.  Komisyon başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirecektir.

 

7)   BİNA SORUMLUSU, GÖZETMEN VE ÜST ARAMA GÖREVLİLERİ

 

7.1.  Yazılı sınav için tahsis edilen okulun hazırlanması okul idaresi tarafından yerine getirilecektir.

7.2.  Bina sorumlusu, 04 Mart 2018 günü saat 09.00’da gözetmen ve üst arama görevlileri ile toplantı yaparak; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığını kontrol ederek, paraf bölümünü tükenmez kalem ile paraflamalı, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayarak tamamen kurşun kalem ile doldurmaları, adaylara sınava giriş belgeleriyle kendini ibraz edecek bir kimliği sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşmamaları, sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınmaları, sınavın teşkilatımızın ciddiyetine yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamaları ve adaylara sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamaları konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

7.3.  Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yapacak cep telefonu, çağrı cihazları ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü eşya kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır. İhmali bulunan personele ek ders ödenmeyecektir.

7.4.  Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici, yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

7.5.  Üst aramasında görevli personel, herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adayları binaya almayacaktır.

7.6.  Gözetmen, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.

7.7.  Gözetmen tarafından sınav başlama ve bitiş saatleri yazı tahtasına yazılacaktır.

7.8.  Gözetmen olarak görevlendirilen personel sivil, üst araması için görevlendirilen personel resmi kıyafetle görev yapacaktır.

 

8)      YAZILI VE MULAKAT SINAV SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

8.1.  İl emniyet müdürlüklerine gönderilecek sınav sonuç listesine göre kazanan adaylara, B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenleyerek imza karşılığı teslim edecektir.

 

9)      SON HÜKÜMLER

 

9.1.  Sınav kurulu, merkezi sınav komisyonu ve il emniyet müdürlükleri sınav ile ilgili her türlü iş ve işlemleri Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Esas ve Usullerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 2013/13 sayılı Patlayıcı Maddeler Birleştirilmiş Genelgesi doğrultusunda yapacaktır.

9.2.  Ek ders ödemeleri 25/10/2011 tarih ve 28095 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ödenecektir.

9.3.  13’üncü B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Yazılı Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce alınacak ücretin adaylarca sınav adı ve TC kimlik numarasının belirterek ücretinin yatırılması için hesap açılması ve hesabın 17 Ocak- 21 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar aktif olması sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü