Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Silah Tamir Yeri Açma Sınavı
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : 47227715.55918.62720 - AbO Wİ Konu : Silah Tamir Yeri Açma Sınavı
İlgi : 12/09/2013 tarihli Bakanlık Onayı
Silah tamir yeri açma sınavının 03-12 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Yazılı yeterlilik sınavı 09 Kasım 2013 günü saat:10.00’da Ayrancı Ticaret Meslek Lisesinde, mülakat sınavı ise 10-11-12 Kasım 2013 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası O Blok 10. Kat Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda ekli “Silah Tamir Yeri Açma Sınav Talimatı”na göre yapılacaktır.
Sınav için adayların valiliklere son başvuru tarihi 01 Kasım 2013 Cuma günü olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki sınav döneminde değerlendirilecektir.
Bu nedenle, sınava katılacak adayların isim listelerinin en geç 04 Kasım 2013 günü mesai bitimine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına e-posta olarak gönderilmesini, ekte gönderilen talimatın ilgili personele tebliğ edilmesini, sınavlara aday giriş belgesi verilmesini ve sınava girecek adayların sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.egm.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerinin bildirilmesini rica ederim.
 
Mustafa B. DEMİRE İT Bakan a.
Vali
Müsteşar Yardımcısı
EKLER:
Ek-1 Sınav Talimatı (3 sayfa)
Ek-2 Sınav Giriş Belgesi örneği (1 sayfa)
DAĞITIM:
Jandarma Genel Komutanlığına 81 İl Valiliğine
 
 
 
 

 
 

01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6136 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin 91/1779 Karar sayılı Yönetmelik doğrultusunda;
Silah Tamir Yeri Açma yazılı sınavı 09/Kasım/2013 tarihinde Ayrancı Ticaret Meslek Lisesinde, mülakat sınavı ise 10-11-12/ Kasım /2013 tarihlerinde Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası O Blok 10. Kat Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sınav, yazılı ve mülakat (uygulama) sınavı şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavlarda test şeklinde (50) soru sorulacak, (60) dakika süre verilecektir. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacak ve her soru (2) puan değerinde olacaktır. Yanlış cevaplar doğrulan götürmeyecektir
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için (60) puan almaları, yani en az (30) soruyu doğru cevaplandırmaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan (60) puandan az alan adaylar başarısız sayılır ve mülakat sınavına alınmazlar.
Yazılı sınavda başarılı olanlar silah tamiri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat (uygulama) sınavına tabi tutulacaktır. Adaylann başarılı olması ve belge almaya hak kazanabilmeleri için, mülakat (uygulama) sınavından da en az (60) puan almaları gereklidir. Bu sınavdan (60) puandan az alan adaylar da başarısız sayılacaktır.
Yazılı veya mülakat sınavında başarısız olanların, Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları koşuluyla daha sonraki yıllarda yapılacak sınavlara katılma haklan saklıdır.
Sınav başvurusu için gerekli belgeler:
         Nüfus cüzdanı fotokopisi,
         İki adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf,
         Silah tamir yeri açmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu,
         Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara /Gölbaşı Şubesinin TR80 0001 2009 3850 0080 0000 14 nolu hesabına 200 TL sınava giriş ücreti dekontu,
         Adlî sicil belgesi. (Adli sicilinde kayıt bulunması durumunda ilgili mahkeme karan)
Başvuru üzerine ilgili valilikçe (Î1 Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca) yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu; adaylar adına Sınav Giriş Belgesi düzenlenecek ve sadece bu adaylar sınava katılabilecektir.
Son Başvuru Tarihi ve Tamamlanması Gereken Belgeler
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı almak isteyenlerin, ikamet ettikleri İl Valiliğine (polis/jandarma Silah İşl.Şb.Müdürlüğüne) en geç 01/11/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurması ve bu süreye kadar sınava giriş ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Bu süreden sonra ücret yatırmış olsa dahi şahsın başvurusu kabul edilmeyecek ve yatırdığı ücret kendisine geri iade edilmeyecektir.
- 1 -
 
 
01/11/2013 tarihine kadar başvurmayan veya daha önce başvurduğu halde Yönetmelik’te belirtilen şartlan ve belgeleri bu tarihe kadar sağlayamayanlar ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Başvuru üzerine ilgili valilikçe yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu Yönetmeliğin 71. maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılanlar için sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava girecek şahısların listeleri en geç 04/11/2013 tarihine kadar valiliklerce Bakanlığa ulaştırılacak ve yalnızca bu şahıslar sınava alınacaktır.
Silah Tamir Yeri Açma Yazıh Sınav veri, tarihi ve saati
Yazılı Sınavının Tarihi ve Saati :     09 Kasım 2013 Cumartesi, saat: 10.00
Yapılacağı Yer         : Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi Uçarlı Sokak Emniyet
Genel Müdürlüğü karşısı Yukarı Ayrancı Çankaya\
ANKARA
Silah Tamir Yeri Açma Mülakat Sınavı veri, tarihi ve saati
Mülakat Tarihi ve Saati : 10-11-12 Kasım 2013 saat: 10.00’ da başlayacaktır.
Yapılacağı Yer         : Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası O Blok 10.
Kat Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Yukan Ayrancı Çan kay a\ANK ARA
Emnivet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası ve Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi Adresi
Yazılı sınav Ayrancı Ticaret Meslek Lisesinde (Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası Uçarlı Sokak girişi karşısındaki okul), mülakat sınavı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası O Blok 10. Kat Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Okul adresi; Uçarlı Sokak Emniyet Genel Müdürlüğü yanı Yukan Ayrancı Ankara’ dır. Sınava girişler binanın Uçarlı Sokak üzerinde bulunan kapısından yapılacaktır. Toplu taşıma araçlarının Ayrancı Pazar yeri karşısında bulunan duraklarında inilmek suretiyle söz konusu kapıya ulaşılabilmektedir. Kızılay veya Ulus istikametinden; İlker, öveçler, Dikmen, Sokullu, Keklik Pınan, Atatürk Sitesi, Turtaş Sitesi istikametinden giden otobüsler İle Kızılay Güvenpark içerisinden hareket eden İlker, Öveçler, Dikmen, Sokullu minibüs ve otobüsleri bu adresten geçmektedir.
Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Adaylann j'özf/î sınav için aşağıdakileri yanlarında bulundurması gereklidir;
     Sınav Giriş Belgesi aslı,
     Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslı,
     En az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem,
     Leke bırakmayan bir silgi,
     İhtiyaç halinde kalemtıraş.
Mülakat sınavı için ise adaylann yanlarında;
     Sınav Giriş Belgesi aslı,
     Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslım bulundurması gereklidir.
Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden en az birisi yanında olmayan, üzerinde oynama yapılmış belgelerle veya bu belgelerin fotokopisi, kopyası ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, derhal belgeyi aldıkları makama dilekçe ile başvurarak yenisini talep edecektir.
Adaylar, yazılı sınav saatinden en az (30) dakika önce sınavın yapılacağı adreste hazır bulunmalıdır. Sınav için girişler Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi ön kapısından yapılacaktır. Sınava giriş işlemleri
 
 

2-
 
 
ve sınav salonuna yerleştirme işlemleri zaman alabileceğinden bütün adayların belirtilen süre kadar önceden sınav yerinde hazır bulunmaları faydalarına olacaktır.
Mülakat sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü içersinde yapılacağından, ruhsatlı dahi olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici, yaralayıcı alet bulunan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar cep telefonu ile gelebilecektir. Ancak, yazılı sınav esnasında cep telefonlarını kapatarak görülebilir şekilde masa üzerine koyacaklar, mülakat sınavında da kapalı şekilde yanlarında bulunduracaklardır.
Yazılı sınav sonrasında başarısız olan adayların Sınav Giriş Belgeleri geçersiz hale gelecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Sınav Giriş Belgesi mülakat sınavına girmek için adaylara iade edilecektir.
Yazılı Sınava Giriş ve Sınav Sonuçları
Yazılı sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Yazıh sınav bittiğinde, cevap kağıtları sınav kurulunca derhal değerlendirilecek ve adayların başarı durumları, sınav kurulunun sınav esnasında duyuracağı yer ve saatte liste halinde ilan edilecektir.
Mülakat Sınavına Giriş ve Sınav Sonuçları
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen yer ve saatte mülakat sınavına alınacaktır. Mülakat sınavı sonuçlan yine sınav kurulunun duyurduğu yer ve saatte liste halinde ilan edilecektir.
Sınavların tamamlanmasından sonra, adayların sınav notlarını ve başarı durumlarını http://www.ozelguvenlik.pol.tr INTERNET adresinden öğrenebileceklerdir.
Silah Tamir Yeri Açma Belgelerinin Düzenlenmesi
Yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olarak belge almaya hak kazananların listesi Bakanlıkça, sınav notlan ile birlikte valiliklere bildirilecektir. Valiliklerin işyeri açmak isteyenlerin yer ile ilgili tahkikatlarını tamamlayarak Bakanlığa göndermesi ardından Bakanlıkça yapılacak incelemede durumu 6136 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 91/1779 Karar sayılı Yönetmeliğin 71. maddesine göre uygun olanlar için Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Bakanlıkça düzenlenerek ilgili valiliğe iletilecektir.
Başarılar...
-3 -
 
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS