Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ilcemiz_Polateli

Giriş
Polateli İlçemiz     :
 
İlk yerleşimin 1700'lü yıllarda görüldüğü Polateli 1935 yılında nahiye, 6 Haziran 1995 gün ve 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olması ile birlikte ilçe statüsüna kavuşan Polateli ilçesi köy konumundayken adı sırasıyla Ispanak, Mumbuç ve Güldüzü idi. Polateli ilçesinin kuzeyinde ve doğusunda Gaziantep ili, güneyinde Kilis ili batısında ise Musabeyli ilçesi ile sınır komşusudur. İlçemiz merkezi 5 mahalleden müteşekkil olup, Kilis iline 20 km Gaziantep iline 35 km uzaklıktadır.
1011 kişilik ilçe merkezi nüfusuyla Türkiye'deki en küçük ilçe merkezi durumundadır. İlçe ekonomisi genel olarak eskiden beri tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu nitelik halen devam etmektedir. İlçe genelinde 880.000 dekar tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. 155.000. dolayında Antep fıstığı ağacı, 9000. nar ağacı ve diğer muhtelif ağaçlar mevcut olup, bunların çoğu meyve vermektedir. İlçe tarımında GAP’ın kısmen devreye girmesi ile bir dinamizm görülmektedir. İlçe genelinde özel kuyular, DSİ ve Sulama birliklerinin kuyularından 600.000 dekar arazi sulanmaktadır. GAP’ın öngördüğü rakamlar bunun dışındadır. Geniş ve düz bir ova görünümü arz eden İlçe topraklarının tarıma elverişli olduğu eskiden beri bilinen bir gerçektir. Tarıma elverişli alanda buğday, arpa, mısır, pamuk vb. ekim yapılmaktadır.
İlçe merkezinde ve köylerinde alışılmış köy yaşantısı mevcut olup, sosyal yaşantı ve çalışma hayatı genellikle bu çerçevede düzenlenmektedir. İlçemizde halkın yararlanabileceği sinema , tiyatro v.b gibi eğlence faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği yerler bulunmadığından sosyal etkinlikler yoktur.
 
 
Nüfus     :
 
Yıl
Toplam
Şehir
Kır
2000
5.450
683
4.767
2007
5.488
1.138
4.350
2008
5.565
1.015
4.550
2009
5.575
981
4.594
2010
5.523
1.011
4.512
2011
5.482
1.008
4.474
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü