Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

ilcemiz_elbeyli

Giriş
Elbeyli ilçemiz     : elbeyli01.png

Oğuzların, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen aşiretine mensup yörükler tarafından kurulmuştur. Bu Türkmen aşiretine mensup Türkiye'de ve Suriye'de değişik yerleşimler mevcuttur. Elbeyli İlçesi 1040-1157 tarihleri arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu sınırları içerisindeyken, sırasıyla; İlhanlılar ve Dulkadiroğluları egemenliğine geçmiş olup, Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 yılındaki Mercidabık Zaferi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1930) Suriye'nin Carablus kazasına bağlı bir köy iken Misak-ı Milli'den sonra Cerablus Suriye sınırları içerisinde kalınca 1931 yılında köy olarak Gaziantep ilinin, Kilis ilçesine bağlanmıştır. 1946 yılında ilçe olan Oğuzeli'ne bağlanmış olup, 1995 yılında Kilis'in il olmasıyla ilçe olarak tekrar Kilis iline bağlanmıştır. Elbeyli ilçesinin köy konumundayken ismi Alimantar idi.
Elbeyli’nin güneyinde Suriye, kuzeyinde Gaziantep merkezi, doğusunda Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi, batısında ise Kilis ili ile sınır komşusudur.
Arazi yapısı düz ve ovadır, dağ ve tepeler bulunmamaktadır. Denizden yüksekliği 650 metre, yüzölçümü 262 km²'dir. Arazi görünüm olarak çıplak, orman ve ağaç topluluklarına rastlanmamaktadır. Arazinin bitki örtüsü genellikle otsu bitkiler yani bozkırdır.
elbeyli02.jpg

Ekonomik Durumu 
          :
İlçe merkez ve köylerinde halkın büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Halkımızın geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık (küçükbaş) olmakla birlikte son zamanlarda ticarete eğilim vardır.
Tarım                    :
İlçemizde halkın %90'ı geçimini tarım ve hayvancılıkla temin etmektedir. Tarımdan elde edilen ortalama gelir dekar başına; buğday 200-250 kg. (sulu alanda 350-400kg.), mercimek 100-150 kg. Antepfıstığı 100 kg. civarındadır.
İlçede Tarım Sektöründe 1.252 aile çalışmaktadır. 2005 Yılında 943 çiftçimiz çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteğine başvurmuş olup hâlen çalışmalar devam etmektedir
Hayvancılık        :
Arazi yapısının düz olması nedeniyle arazilerin hemen, hemen tamamı tarım arazisi olarak kullanıldığından, hayvanların otlatılabileceği mera alanı çok az miktarda olup 600 hektar civarındadır. Hayvanların otlatılabileceği dağ, tepe, meraların az bulunması nedeniyle, İlçede hayvancılık önemli bir geçim kaynağı değildir.
Sanayi ve ticaret             :
İlçe sanayi açısından herhangi bir tesise sahip değildir. İlçe halkından yetişen yatırımcılar, pazar sorunu nedeniyle yatırımlarını sanayi kenti olan Gaziantep iline yapmaktadırlar. İlçe halkı genelde ziraatla uğraşmakta olup, belirli Ölçüde Ortadoğu ülkelerine nakliyecilik yapıldığı da görülmektedir. Ticaret, hasat döneminde az da olsa canlılık göstermesine rağmen çok yetersizdir. Ticaretin canlandırılması için ilçe sınırları içerisinde bulunan Çobanbey sınır kapısının, sınır ticaretine açılması, yararlı olacaktır.
İstihdam ve işsizlik        :
İlçede istihdam yaratacak sanayi tesisleri bulunmamaktadır. En büyük istihdam alanı tarım sektörüdür.
İstihdam yaratmak için ilçede yetişen ürünlere yönelik fabrika (salça, biber v.b. fabrikası) kurulması gerekmektedir.
Nüfus Durumu                 :
İlçe merkezinin nüfusu 1.920 bağlı köylerin nüfusu ise 4.922 olup toplam nüfus 6.842 dir. Nüfusun büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraşmaktadır. İlçenin toplam nüfusu genel olarak okur-yazar dır. İlçe merkezinde ve köylerinde genel olarak Türkçe lisanı kullanılmakta olup, çok az sayıda vatandaşımız Arapça ve Kürtçe de konuşmaktadır.
Yıl
Toplam
Şehir
Kır
2000
7.992
2.077
5.915
2007
6.714
2.326
4.388
2008
7.146
2.061
5.085
2009
6.842
1.920
4.922
2010
6.688
1.898
4.790
2011
6.391
1.825
4.566
 
Eğitim Durumu                :
 
İlçemiz merkez ve köylerinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, ilçe merkezinde 1 İlköğretim Okulu, 1 Çok Programlı Lise, 1 Anaokulu, 1 Halk Eğitim Merkezi ve İlçemize bağlı köylerde 8 İlköğretim Okulu hâlen eğitim öğretime açık bulunmaktadır. İlçemiz merkezinde 1 Anaokulu mevcut olup, 65 öğrenci eğitim görmektedir. İlçemizde 2 taşıma merkezi İlköğretim Okulu ve İlçemize bağlı 7 köy ilköğretim okulu açık olup, bu okulların 2. kademesi ile kapalı olan 17 Köy İlköğretim okul öğrencileri ve toplam 47 yerleşim birimi öğrencileri taşıma merkezli okullara taşınmıştır. İlçe merkezinde 1 Çok Programlı lise mevcut olup, bu lise bünyesinde Muhasebe ve genel lise bölümleri ile eğitim vermektedir. Taşımalı ilköğretim kapsamında 23 köy ve 24 mezradan oluşan yerleşim birimlerinden taşıma merkezi Elbeyli ilköğretim okuluna 158 kız,144 erkek öğrenci olmak üzere 302, Yenideğirmen ilköğretim okuluna 103 kız, 97 erkek olmak üzere 200 öğrenci, toplam 502 öğrenci taşıma araçları ile taşınmış olup, bu öğrencilere her gün sıcak öğle yemeği verilmiştir. Öğrenci durumu okul öncesi Taşımalı Merkezi İlköğretim Okulu ve köy ilköğretim okulu ile orta öğretim dahil 1402’dir.
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kadrosu müdür yardımcılığı kadrosu dolu olup, bir müdür kadrosu boştur. Halen bir müdür yardımcısı ve bir giyim öğretmeni ile ilköğretim okulu binasında hizmet vermektedir. 2006/2007 Öğretim Yılında 1 OKS hazırlık kursu, 1 giyim kursu, 1 nakış kursu, 2 halk oyunları kursu ve 1 güreş kursu 1 Basketbol ve 1 Bilgisayar kursu açılmıştır. Köylerde, 2 Halıcılık kursu, 7 giyim kursu, 1 halk oyunları kursu, 1 nakış kursu açılmıştır. İlçemizde 2001 yılında açılan ve hâlen faaliyette bulunan 1 Özel Motorlu Taşıt Sürücü kursu bulunmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 1 Müdürü, 1 V.H.K.İ. ile hizmet yürütülmekte olup, 5.dereceli bir şef kadrosu boş bulunmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda genel olarak, çağdaş teknoloji araç ve gereçleri ile öğrencilere çağdaş eğitim verilmektedir. İlçe merkez ve köylerindeki okullarda 2006-2007 eğitim-öğretim yılında tekli eğitim-öğretim yapılmıştır. İlçemiz okullarında görev yapan öğretmen sayısı 68’dir.
ü  İlçe merkezi ve köylerinde eğitim düzeyi genel olarak iyidir. Okumaya karşı halk duyarlıdır.
ü  Okur-yazar belgesine sahip olanların nüfusa oranı %5,
ü  İlköğretim mezunlarının nüfusa oranı %55,
ü  Lise mezunlarının nüfusa oranı %25,
ü  Yüksek öğrenim mezunlarının nüfusa oranı %10,
ü  Okuma yazma bilenlerin nüfusa oranı %95 dir.
ü  İlçemizde toplumun yararlanabileceği sinema, tiyatro, kütüphane v.b. gibi yerler bulunmamaktadır
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü