Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

olay yeri

Giriş

OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİK TESPİT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


OLAY YERİ.png

OLAY:

Olay denilince değişik kavramlar akla gelir. Meydana gelen bir durum ve gerçekleşen olay,  suç kavramıyla açıklandığında; Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesidir. Ayrıca olay kontrolden çıkmış,olağanüstü bir durum anlamı da taşır 

 

OLAY YERİ:

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgedir. Bununla birlikte, işlenen bir suç sonrasında, maddi suç delillerin içinde barındıran, dar veya çok  geniş sınırları bulunan mekandır. Olayın türüne göre birkaç metrekarelik bir işyeri olabileceği  gibi, okyanusun metrelerce derinliğinde, yüzlerce metrekarelik bir alan da olabilmektedir.

 

OLAY YERİ İNCELEMESİNİN AMACI:

Meydana gelen bir olayın, gerçekleşen bir adli vaka olup olmadığını tespit etmek, Olayın öngörülen şekilde ve şartlarda meydana gelip gelmediğini belirlemek, işlenen suçun aydınlatılması ve adli mercilerin olayla ilgili olarak karar vermesini sağlamak amacıyla olay yerini belgeleyerek, Olay yeri – fail – mağdur arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerini bulmaktır. Buna göre olay yeri incelemesi, suç soruşturmasının en önemli aşamasıdır

 

 BULGU:​

Olay yeri incelemesi sırasında; Olay yeri – Fail – Kurban ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyaldir.

Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen ve olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen ve yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda delil olma niteliğini kazanabilecek her türlü cisim, madde ve belgeyi ifade eder

 

DELİL:

Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve faillerin tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarıdır.

Hukuki açıdan delil ise bir hukuki uyuşmazlıkla hakkın ispatı için mahkeme önünde kullanılan her türlü ispat vasıtası şeklinde de tanımlanmaktadır.

 Delil, Suç konusu olayın mahiyetini açıklayan, suçun; kim veya kimler tarafından, nerelerde, ne zaman, hangi amaç veya amaçlarla, hangi vasıtayla, nasıl ve kime karşı işlendiğini, ne gibi sonuçlar ve zararlar doğurduğunu açıkça gösteren ve suç işlendiğini soruşturma, yargılama aşamasında ispat eden; mantıksal ilişki, iz, cisim, madde, belge vb. hususlardır. 

 

SUÇUN MADDİ DELİLİ

İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail – mağdur – olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne yada izdir 

 

DELİLLERİN FAYDALARI

 • İşlenmiş bir suçu ispat edebilir ve suçun anahtar unsurunu belirler
 • Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi koyar
 • Fail. Mağdur, Maktul ve suça katılan kişilerin kimliğini belirler
 • Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
 • Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirler
 • Suça katılanların, işlenen suçtaki kusurluluk derecesinin tespitine yardımcı olur
 • Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itiraflarını sağlayabilir
 • Görgü tanıkları beyanından daha güvenlidir
 • Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
 • Suçun psikolojik karakterlerinin tespitine yarar
 • Benzeri olaylarla ilişkilerini tespit eder
 • Soruşturma ve yargılama sürecinde, işlenen suçun yargılama makamlarının zihninde yeniden canlandırılmasını sağlar
 • Tanık beyanlarının doğruluğunu ya da çelişkilerin saptamaya yarar 

 

DELİLLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Mantıklı ve gerçekçi olmalı; Elle tutulur, gözle görülürü somut nesnelerden oluşmalı, hayal ürünü olmamalıdır)
 • Olayı temsil edici olmalı; Olayla ilişkili olmalı, olay içinde yer almalı, suçun unsurlarından  biri olmalıdır
 • Kanuna aykırı olmamalı;  Hukuki ve bilimsel yollarla elde edilmelidir 

DELİL TÜRLERİ; Biyolojik Deliller, İzler, Kimyasal Deliller ve Görünebilir Nitelikli Diğer Deliller, 

BİYOLOJİK DELİLLER; Kan, Kıl, Tükürük, Burun akıntısı, Ter, Meni, Doku parçası, Tırnaklar, Dışkı, idrar, Kepek ve deri döküntüleri  

İZLER; Parmak izleri, Avuç izleri, Ayak izleri, Ayakkabı izleri, Araç tekerlek izleri, Alet izleri, Kulak izleri, Tırnak izleri, Takı izleri  

KİMYASAL DELİLLER; Patlayıcı maddeler, Boyalar, Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddeler, Atış artıkları, Narkotik maddeler, İlaçlar, Toksik maddeler, gazlar, Diğer, kimyasal nitelikleri belirlenebilir her tür katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler

 

OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİK TESPİT BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ

 Onay Makamı           : İçişleri Bakanı

 Onay Tarihi               : 01.08.2008

 

İNCELEME YAPILACAK OLAYLAR

 

Olay Yeri İnceleme ekipleri ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen olaylarda inceleme ve araştırma yapmakla görevli ve yetkilidir. (madde 30)

 1.      Kasten öldürme, intihar ve diğer şüpheli ölüm vakaları,

 2.      Kimliği belirsiz ceset veya toplu mezar incelemeleri, Felaketlerde kimlik tespiti,

 3.      Kasten yaralama, silahla meydana gelen olaylar,

 4.      Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı,

 5.      Yağma, hırsızlık,

 6.      Bombalama ve patlama olayları,

 7.      Şüpheli yangın ve kundaklama,

 8.      Mala zarar verme,

 9.     Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, 

 10.  Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,

 11.  Ölümle sonuçlanan faili meçhul trafik kazaları,

 12.  C.Savcısı tarafından talep edilen diğer suçlar.

 ​

​​
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü