Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik İşlemleri

Giriş

    

 1.pngbanner.jpgAdsız.jpg İrtibat Telefon Telefon    : 0348.814.0930 Dahili-5645

     Faks       : 03488138160

http:///www.kilis.pol.tr.

 ​

 

                                                            ÖZEL GÜVENLİK NEDİR?

 

Özel güvenliğin tanımını yapmadan önce, öncelikle “GÜVENLİK” denince akla ne geldiğinin tanımını yapmak gerekir.  Güvenliğin tanımını“Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan kurum ve kuruluşlarda verimli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için tesislerin ve personelin her türlü fiziki, fikri ve fiili sabotaj ve saldırılara, sanayi casusluğuna, yangın, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma yada işi yavaşlatma veya yönetimi sarsma yahut yöneticilere saldırı gibi her türlü zararlı ve yıkıcı eylemlere karşı her kademede istihbaratın sağlanması, lüzumlu koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasıdır.” şeklinde yapabiliriz.  Güvenlik sistemi; Fiziki engeller, (çevre engelleri, giriş ve çıkış kontrolü vb.) erken uyarı sistemleri (Alarm, CCTV, yangın ihbarı vb.) ve insan kaynakları (özel güvenlik personeli) bütününden oluşan sistemdir.

Özel Güvenlik; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir.  Özel Güvenlik Görevlisi ise; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi veya kişilerdir.

 

5188 SAYILI KANUNUN AMACI ; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt Altına, Dolayısıyla Denetim Altına Alınması, Ülkede İstihdam Yaratılması, Polisin Yükünün Hafifletilerek Asıl Görevini Daha İyi Yapmasına İmkan Sağlanmasıdır.

Özel Güvenlik Hizmetlerini, İçişleri Bakanlığı adına sorumluluk esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

 

Özel Güvenlik; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir.

 

 Özel Güvenlik Görevlisi ise; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişi veya kişilerdir.

 

Genel Kolluk; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliktir. Görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir.

Özel Kolluk; Gümrük Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru ve Zabıtadır. Sadece kendi bölgelerinde güvenlikten sorumludur.

Özel Güvenlik Görevlileri; Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevlidir.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

 

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar

Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 

d) (Değişik: 2/1/2017 - KHK - 680/69 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1)

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) (Ek: 2/1/2017 - KHK - 680/69 md.) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 

5188 SAYILI KANUNA GÖRE  KİMLİK ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1-T.C. Kimlik Numarası. (Kimlik Fotokopisi)

2- Fotoğraf (son 6 ay içinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3-Özel Güvenlik Temel/Yenileme Eğitim Sertifikası Fotokopisi.  (Aslı ile birlikte getirecek)

4-Sağlık Raporu (Aslı). (Yenilemede istenmiyor)

5- Diploma Fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

6-Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu. (Muhtardan onaylı)

7-Özel Güvenlik Temel Eğitim Kimlik Kartı Harcı.(Maliyeye yatırılacak). Yenilemede yatırılmayacak.

8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

9-Plastik Dosya. (1 adet)

 

 

 

 

 

GENEL KOLLUK HİZMETLERİNDEN EMEKLİ OLAN  VEYA

KENDİ İSTEGİ İLE AYRILMIŞ OLANLAR

 

1-T.C. Kimlik Numarası. (Kimlik Fotokopisi)

2- Fotoğraf (son 6 ay içinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3- Emekli kolluk görevlileri için ayrıca, Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair yazı.

 4-Sağlık Raporu (Aslı). (Yenilemede istenmiyor)

5- Diploma Fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

6-Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu. (Muhtardan onaylı)

7-Özel Güvenlik Temel Eğitim Kimlik Kartı Harcı. (Maliyeye yatırılacak). Yenilemede yatırılmayacak.

8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını
Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak. Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

9-Plastik Dosya. (1 adet)

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesi “Özel Güvenlik Eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.” hükmü ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni başlıklı 31’inci maddesi gereğince, Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet izin Belgesi için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret hazırlanır.

a-Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

b-Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

c-Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları, nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgeleri, imza sirküsü veya beyannamesi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

d-Uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgeleri, diploma fotokopisi ve ilgili dersi vermeye yeterli olduğunu gösterir sertifikaları (Halen çalışan personel için, 2005/42 sayılı Genelgenin “Eğitim” başlıklı (e) maddesi gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup uzman eğitici olarak ders veren memurlardan, Valilik veya Bakanlık makamından ders verebilmeleri hususunda almış oldukları izin belgesi),

e-Yöneticilerin dört yıllık mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

f-Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

g- Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası (Genel Kolluktan emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.)

 

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ İÇİN FAALİYET İZİN BELGESİ ALMA SÜRECİ REHBERİ

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Faaliyet izni ve sona erdirilmesi” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince; “Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

“Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” almak için Bakanlığa yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerden 2’şer suret getirmeleri, ayrıca başvuru esnasında şirket kurucularından birisi veya şirket yöneticisinin bizzat olması gereklidir.

a-Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek,

b-Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri veya beyannameleri ve yerleşim yeri belgesi (İkametgah),

c-Şirketi temsil edecek yönetici için yetki belgesi,

d-Hisse sahipleri ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

e-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, (Polis Enstitüsü mezunları ve Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.)

f-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası veya, Genel Kolluktan (Polis, Jandarma ve 27.04.2005-25798 – 5335/23-d maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatından) emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.

g-Hisse sahipleri ve yöneticiler için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ALMA TABENİNDE BUNUN KURUM VE KURULUŞLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

 

 ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ- MADDE 23:

 

 1. Kurucu ve Yöneticilerin Adli Sicil Kayıtları. (Şube Müdürlüğümüz görevlisince UYAP sisteminen çıkartılmaktadır)
 2. Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti,  ikamet belgeleri (Şube Müdürlüğümüz görevlisince UYAP sisteminen çıkartılmaktadır)
 3. Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma aslı ve bir adet fotokopisi.
 4. Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi.
 5. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası. (Genel kolluk birimlerde daha önce çalışmış olanlar için buna ilişkin belge)
 6. Alarm merkezlerinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

 

 

 

 

ALARM MERKEZİNDEN SORUMLU YÖNETİCİ İÇİN

 

 1. Dilekçe.
 2. Soruşturma için Arşiv Araştırma Formu.(2 adet)
 3. T.C.Kimlik Numarası.
 4. Nüfus cüzdan Kimlik Fotokopisi.
 5. Temel Eğitim Sertifikası.   (Genel Kollukta çalışmış ise buna ilişkin belge)
 6. Öğrenim belgesi. (4 yıllık yüksek okul olduğunu belgeleyen)
 7. Alarm merkezini temsil ettiğine dair yetki belgesi.

 

 

BAŞVURUDA GETİRİLECEKLER:

 

 1. Alarm merkezi kurma ve izleme izin belgesi için talep yazısı.
 2. Kurucu ve Yöneticiler için belirtilen evraklar.
 3. Alarm merkezinin amaca elverişliliğine ilişkin belge.
 4. Alarm merkezinden sorumlu yönetici için yönetim kurulu kararı.

 

 

 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI, SERTİFİKALARIN ONAYLANMASI  İÇİN  AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE MÜRACAAT EDECEKLER

 

 

 

1-Üst Yazı. (Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaların onaylanması için)

2-5188 sayılı Yönetmelikte belirtilen şekilde, Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitim

              Sertifikası.

 

 

 

 

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

(5188 sayılı Kanunun 3.Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9.Maddesi Gereğince, Etkinlikten 48 saat önce müracaat edilecek, kolluk birimi 24 saat içerisinde, olumlu veya olumsuz neticelendirecek)

 

1-Üst yazı. (Valilik Makamına hitaben)

2-Bilgilendirme Formu.

3-Etkinlikte görevlendirilecek silahsız özel güvenlik görevlilerinin listesi,

4-Özel Güvenlik Görevlilerinin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

5-Özel güvenlik kimlik belgelerinin birer fotokopileri,

6-Özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilme krokisi.

7-Kullanılacak techizatlar listesi. (2 kişi isi, 2 adet jop, 2 adet kelepçe, 1 adet El Dedektörü vs.)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Özel Güvenlik Geçici Özel Güvenlik İzni İçin Müracaat Dilekçesi Örneği)

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

                   ………………………… ilinde ………………………………………………….Özel Güvenlik Şirketi olarak faaliyet göstermekteyiz.

              ……………………………………………………….’de (Etkinliğin düzenleneceği yer) ….…../……./………………. Günü saat:  ………….. ile …............. arasında, ………………………………………………………konulu/……………………………………………….….tarafından verilecek Konser/seminer/Spor Müsabakası Vs.etkinlik belirtilecek.

                Yukarıda belirtilen etkinlikte özel güvenlik şirketimiz adına görev alacak özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizatlar yazımız ekinde sunulmuş olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 3. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Geçici Özel Güvenlik İzni Verilmesi hususunda;

               

                 Arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Yönetici

Adı Soyadı

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİ                                      :

 

1-Üst yazı. (Valilik Makamına hitaben)

2-Bilgilendirme Formu.

3-Etkinlikte görevlendirilecek silahsız özel güvenlik görevlilerinin listesi,

4-Özel Güvenlik Görevlilerinin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

5-Özel güvenlik kimlik belgelerinin birer fotokopileri,

6-Özel güvenlik görevlilerinin görevlendirilme krokisi.

7-Kullanılacak techizatlar listesi. (2 kişi isi, 2 adet jop, 2 adet kelepçe, 1 adet El Dedektörü vs.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

BİLGİLENDİRME FORMU

ETKİNLİĞİN KONUSU

 

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN ADRESİ

 

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA TARİHİ

 

ETKİNLİĞİN BİTİŞ TARİHİ

 

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA SAATİ

 

ETKİNLİĞİN BİTİŞ SAATİ

 

HİZMETİ SAĞLAYACAK ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

 

GÖREV ALACAK ÖZEL GÜVENLİK PERSONEL SAYISI

 

ETKİNLİK HAKKINDA GENEL AÇIKLAYICI BİLGİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kayıp Özel Güvenlik Kimlik Kartı İçin Dilekçe Örneği)

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

Kilis Valiliğince adıma ……./…../………….. ile ……./…../……….. tarihleri arasında geçerli olmak üzere düzenlenen 2016/……… sayılı Silahlı/ Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartımı kayıp ettim ve tüm aramalara rağmen bulamadım.

Kendi adıma Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı düzenlenmesini istiyorum.

Arz ederim. …./…./2016

 

 

 

 

 

 

 

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.NO                                 :

……………………………...

 

ADRES                                 :

……………………………

 

İRTİBAT TELEFON       :

……………………………..

 

 

EKLER                                :

1- Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

2-Özel Güvenlik Kimlik Fotokopisi.

3- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

 

 

 

 

 

(Temel Eğitim Özel Güvenlik Kimlik Kartı İçin Dilekçe Örneği)

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

…………………..İlinde faaliyet gösteren …………………………………….. ………………….. …………… Şirketinden ….../……/…… tarihinde …..-……..-…….. sayı  ile Silahlı / Silahsız  Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası aldım.

Gerekli belgeler ekte sunulmuş olup hakkımda güvenlik soruşturması yapılarak Özel Güvenlik Kimlik Kartı düzenlenmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…./…..

 

 

 

 

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.NO                                     :

 

A D R E S                                 :

……………………………….

 

İRTİBAT TELEFON              :

…………………..

 

 

EKLER                                  :

 

1-T.C. Kimlik Numarası. (Kimlik Fotokopisi)

2- Fotoğraf (son 6 ay içinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3-Özel Güvenlik Temel/Yenileme Eğitim Sertifikası Fotokopisi.  (Aslı ile birlikte getirecek)

4-Sağlık Raporu (Aslı). (Yenilemede istenmiyor)

5- Diploma Fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

6-Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu. (Muhtardan onaylı)

7-Özel Güvenlik Temel Eğitim Kimlik Kartı Harcı.
(Maliyeye yatırılacak). Yenilemede yatırılmayacak.

8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

9-Plastik Dosya. (1 adet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Kimlik Kartı İçin Dilekçe Örneği)

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

…………………………………..Valiliğinden almış olduğum ……./……./……………….. tarihine kadar geçerli olmak üzere düzenlenen …………………/……. Sayılı Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartımın süresi sona ermiştir.

……………………………… faaliyet gösteren …………………………………….. Özel Güvenlik Eğitim Kurumundan Yenileme Eğitimi alarak  ….../……/…… tarihli ve  …..-……..-…….. sayı  ile Silahlı / Silahsız  Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sertifikası aldım.

Gerekli belgeler ekte sunulmuş olup hakkımda güvenlik soruşturması yapılarak Özel Güvenlik Kimlik Kartımın süresi sona erdiğinden yenilemtek istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…./…..

 

 

 

 

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. NO                                   :

………………………………..

 

A D R E S                                 :

……………………………….

 

İRTİBAT TELEFON              :

……………………………...

 

 

EKLER                                  :

 

1-T.C. Kimlik Numarası. (Kimlik Fotokopisi)

2- Fotoğraf (son 6 ay içinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3-Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sertifikası Fotokopisi.  (Aslı ile birlikte getirecek)

4- Diploma Fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

5- Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu. (Muhtardan onaylı)

6- Özel Güvenlik Kimlik Belgesi harcı yenilemede yatırılmayacak.

8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

9-Plastik Dosya. (1 adet)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını, Silahlı’ya Çevirmek İçin Dilekçe Örneği)

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

                …………..Valiliği Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum …./…./………… tarihine kadar geçerli olarak verilen ……/……. sayılı  silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzin Belgemi, silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Eğitim Sertifikası aldığımdan dolayı, Silahlı Çalışma İzin Belgesine çevirmek istiyorum

 

                Gereğine bilgilerinize arz ederim. …./…./……

 

 

 

 

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

İKAMET ADRES                                             :                                                                                            

                                                                                                                    

 

 

 

 

İRTİBAT TELEFON                                 :

 

 

 

 

EKLER                                                               :

 

1-Silahlı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası. (Aslı ve bir fotokopisi)

2-Arşiv Araştırma Formu. (Muhtar onaylı fotoğraflı)

3-Sağlık  raporu. (Aslı) (Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur)

4- Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

5-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Eski silahsız kimlik kartını, yenisi verilince iade edecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Emekli Kolluk Görevlileri İçin Dilekçe Örneği)

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

………………………. Kadrosunda/………………………..Kuruluşta  çalışmakta iken, …………. Süre çalıştıktan sonra  …../…./…….. tarihinde emekli oldum / kendi isteğimle ayrıldım. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Çalışma izin belgesi almak istiyorum.

 

Gereğine bilgilerinize arz ederim. …../……/……..

 

 

 

                                                                                                       

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

T.C.NO                                                     :

 

ADRES                                                     :

 

İRTİBAT TELEFON                              :

 

 

EKLER                                                      :

 

1-T.C. Kimlik Numarası. (Kimlik Fotokopisi)

2- Fotoğraf (son 6 ay içinde açık renk giysi ile çekilmiş, arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3- Emekli kolluk görevlileri için ayrıca, Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair yazı.

 4-Sağlık Raporu (Aslı). (Yenilemede istenmiyor)

5- Diploma Fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

6-Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu. (Muhtardan onaylı)

7-Özel Güvenlik Temel Eğitim Kimlik Kartı Harcı.
(Maliyeye yatırılacak). Yenilemede yatırılmayacak.

8-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

9-Plastik Dosya. (1 adet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Soyadı Değişikliği Nedeniyle Özel Güvenlik Kimlik Kartını Yenilemek İçin Dilekçe Örneği)

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

Kilis Valiliğince adıma ……./…../………….. ile ……./…../……….. tarihleri arasında geçerli olmak üzere düzenlenen 2016/……… sayılı Silahlı/ Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartımın, Soyadımın daha önce ………………………..iken, ……………………………………olarak değiştiğinden dolayı,    Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartımın yeni soyadıma göre düzenlenmesini istiyorum.

Arz ederim. …./…./2016

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.NO                                 :

……………………………...

 

ADRES                                 :

……………………………

 

İRTİBAT TELEFON       :

……………………………..

 

EKLER                                :

1-Yeni Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2-Soyadı değişikliğine dair mahkeme kararından bir suret.

3- Özel Güvenlik Kimlik Belgesinin bir fotokopisi,

4- Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

5- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yıpranma Nedeniyle Özel Güvenlik Kimlik Kartını Yenilemek İçin Dilekçe Örneği)

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

Kilis Valiliğince adıma ……./…../………….. ile ……./…../……….. tarihleri arasında geçerli olmak üzere düzenlenen 2016/……… sayılı Silahlı/ Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartımın, çamaşır makinasından yıkanma nedeniyle yıprandığından dolayı,   yeniden düzenlenmesini istiyorum.

Arz ederim. …./…./2016

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                             ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.NO                                 :

……………………………...

 

ADRES                                 :

……………………………

 

İRTİBAT TELEFON       :

……………………………..

 

EKLER                                :

1- Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

2-Yıpranmış Kimlik Kartı Aslı.

3- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Özel Güvenlik Şirketleri, Hizmet Alım Sözleşmesini bu üst yazı örneği ile göndereceklerdir)

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

                5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni bulunan ve ............................................................. adresinde faaliyet gösteren ................................................................................. ile şirketimiz arasında yapılan güvenlik hizmeti sözleşmesi ekte sunulmuştur. Sözleşme tarihi ...../..../200...  - ...../...../200..    tir.

 

                Belirtilen kuruluşta ..../..../2016  tarihinde güvenlik hizmetine başlanacaktır/başlanılmıştır.

               

                Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Yönetici

Adı Soyadı

İMZA

 

 

 

 

 

 

E K L E R                                      :

 

1- Güvenlik Hizmeti Sözleşmesi.

2- Hizmet Alan Kuruluşun Özel Güv.İzin Belgesinin fotokopisi.

3- İl Özel Güvenlik Komisyon Kararından bir suret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Üniversitenin Güvenlik Bölümü Mezunları İçin Müracaat Dilekçesi)

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)

 

 

 

 

 

……………………………….. Üniversitesi Güvenlik Bölümünü ……………………………………tarihinde bitirerek mezun oldum.

Adıma Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Belgesi (Çalışma İzin Belgesi) düzenlenmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…./…..

 

 

 

 

 

                               ( İmza )

                        …………………

 

                         (İsim-Soyisim)

 

 

 

T.C.NO                                 :

 

………………………………

 

ADRES                                 :

……………………………….

 

 

İRTİBAT TELEFON       :

………………………………..

 

EKLER                                :

1-Mezuniyet Diploma fotokopisi. (Aslı ile birlikte getirilecek)

2- Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş arka fon beyaz 3,25x2,5 cm ve vesikalık olarak her iki boyutta 2’şer adet biyometrik)

3- Nüfus Cüzdan Kimlik Fotokopisi.

4- Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu.

5- Sağlık Raporu.

6- Kan Grubu Kartı.

7- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli.(Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının T.Vakfının T.Vakıflar Bankası
Gaziosmanpaşa Şubesi IBAN TR58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL. yatırılacak.Dekont Aslını müracaat esnasında getirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIMASI FORMU

HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK ŞAHSIN

 

SOYADI

:

 

FOTOĞRAF

ADI

:

 

 AÇIK İKAMET ADRESİ (Mah.Cad.Sok.Ev No.)

:

 

TELEFONU (EV-İŞ-CEP)

:

 

HALEN OTURMA ADRESİ

:

 

ÖĞRENİM DURUMU

:

 

EN SON BİTİRDİĞİ OKUL

:

 

Baş.Tar.

 

Bit.Tar.

 

AİLEYE AİT BİLGİLER

 

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

TABİYETİ

YAŞAYANLARIN ADRESİ

EŞİNİN

 

 

 

 

 

 

BABASININ

 

 

 

T.C.

 

 

ANNESİNİN

 

 

 

T.C.

 

 

KARDEŞ 1

 

 

 

T.C.

 

 

KARDEŞ 2

 

 

 

T.C.

 

 

KARDEŞ 3

 

 

 

T.C.

 

 

KARDEŞ 4

 

 

 

 

 

 

KARDEŞ 5

 

 

 

 

 

En Son Çalıştığı Yer

 

İşin Çeşidi

 

Başlama Tarihi

 

Çıkış Tarihi:

 

 

Hakkında verilmiş bulunan mahkumiyet veya halen devam eden ceza davasının bulunup bulunmadığı ?

VAR

 

YOK

  

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. …./…../2016      İMZA

 

NÜFUS CÜZDAN SURETİ

T.C KİMLİK NO

 

CİLT NO

 

SOYADI

 

AİLE SIRA NO

 

K.SOYADI

 

SIRA NO

 

ADI

 

VERİLİŞ NEDENİ

 

BABA ADI

 

VERİLİŞ TARİHİ

 

ANA ADI

 

 

 

DOĞUM YERİ

 

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ

 

DOĞUM TARİHİ

 

ASKERLİK

YAPTI

 

YAPMADI

X

MEDENİ HALİ

 

Başlama Tarihi

 ------------

UYRUĞU

 

Bitiş Tarihi

-------------

DİNİ

 

Tecil tarihi

-------------

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL

 

CEZALARI

-------------

İLÇE

 

KÖY/MAH

 

 

NÜFUS CÜZDAN SURETİNİ ONAYLAYANIN

 

ADI SOYADI                                  GÖREVİ                               ÜNVANI                   TARİH                  İMZA MÜHÜR

 

 

5188 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN ÖZEL KURULUŞLAR - ÖZEL BANKALAR VE DİĞER BİRİMLERİN VALİLİĞE MÜRACATLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1

TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)

1 SURET

2

YÖNETİM KURULU KARARI VEYA ORTAKLARININ ALMIŞ OLDUĞU KARAR

1 SURET (onaylı)

3

TİCARET SİCİL GAZETESİ (Ticaret sicil gazetesi yayımlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi)

1 SURET (onaylı)

4

İMZA YETKİSİNE SAHİP ŞAHISLARIN İMZA SİRKÜLERİ

1 SURET (onaylı)

5

BİLGİ FORMU

1 SURET

6

KONUT SİTESİ VE APARTMANLARDA GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULUNUN KARARI+MÜRACAAT YAZISI+BİLGİ FORMU

1 SURET

7

KONUTLAR İÇİN KONUT SAHİBİ İMZALI MÜRACAAT YAZISI+BİLGİ FORMU

1 SURET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN ÖZEL KURULUŞLAR-BANKALARIN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

KURULUŞUN

ADI

 

ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

BANKA, KAMU veya ÖZEL KURULUŞ

 

FAALİYET KONUSU

 

NİTELİĞİ (Ticari, Sınai, Zirai, Diğer)

 

EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

ULAŞIM İMKANI

 

ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU

KADIN

 

ERKEK

 

ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET

CİNS ve NİTELİĞİ

 

YILLIK ÜRETİM

 

STOK SEVİYESİ

 

BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI

 

(Deniz, Nehir Kıyısı veya diğer özellikleri)

İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(……...) kişilik özel güvenlik personeli

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK KONUT VEYA KONUT SİTELERİNİN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

KONUT VEYA KONUT SİTESİNİN

ADI

 

ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

EN YAKIN KOLLUK KUVVETİ

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

GENEL KOLLUK KUVVETİ İSMİ

 

UZAKLIĞI

 

GENEL DURUM

SİTEYE GİRİŞ KAPI  SAYISI

 

BİNA SAYISI

 

BLOK SAYISI

 

VİLLA SAYISI

 

DAİRE SAYISI

 

İKAMET EDEN KİŞİ SAYISI

 

BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI

 

İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(…….) kişilik özel güvenlik personeli

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

 

 

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI KANUNA GÖRE KİŞİLERİN YAKIN KORUMA TALEPLERİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR (İçişleri Bakanlığının 14.03.2006 gün ve 1604-49288 sayılı yazısı)

1

Kişisel Başvurularda Kişi Tarafından İmzalanan Müracaat Yazısı (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak.)

1 SURET

2

Kurum/Kuruluşlar Tarafından Yapılan Başvurularda Yetkilisi Tarafından İmzalanan Müracaat Yazısı

1 SURET

3-a)

Kişi Koruma Talebi Kuruluş Tarafından Yapılıyor İse; Şirketin Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İçin Yönetim Kurulu Kararı

1 SURET (onaylı)

b)

Kurum Tarafından Yapılıyor İse, Bağlı Bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün Uygun Görüş Yazısı,

1 SURET

c)

Üniversiteler için YÖK'ün uygun görüşü

1 SURET

d)

Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının Uygun Görüşü

1 SURET

e)

İl Özel İdareleri İçin İl Genel Meclisinin Kararı

1 SURET

f)

Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin Kararı

1 SURET

4

Korunacak Kişinin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 SURET

5

Korunacak Kişininin fotoğraflı ikametgah belgesi

1 SURET (muhtardan)

6.madde

Korunacak Kişinin Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (5188 sayılı Kanunun 10/d bendindeki hükümler aranacaktır.)

1 SURET

7

Korunacak Kişi İçin Sağlık Raporu (5188 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18.maddesine uygun olacaktır.)

1 SURET

8

Bilgi formu

1 SURET

    Not: Kişi koruması talepleriyle ilgili olarak müracatta bulunan şahısların, hayat bütünlüğüne yönelik elde edilen tehdit bilgi ve belgeleri doğrultusunda can güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu Komisyonca değerlendirilen kişiler için 6.maddedeki şart aranmayacaktır.

 

 

 

 

5188 SAYILI YASA KAPSAMINDAN ÇIKMA TALEBİNDE İSTENİLECEK EVRAKLARI

1

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA BAKANLIK/GENEL MÜDÜRLÜK ÇIKMA TALEP YAZISI

1 SURET

2

ÖZEL KURULUŞLARDA YÖNETİM KURULU KARARI VEYA ORTAKLARININ ALMIŞ OLDUĞU KARAR

1 SURET (onaylı)

3

ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİNİN ASLI

1 SURET

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN KİŞİLERİN  DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

KİŞİNİN

ADI

 

İKAMET ADRESİ

 

İKAMETİNİN BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

YAKIN KORUMA İSTEME NEDENİ

 

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

 

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

 

 

 

 

KİŞİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI YASAYA GÖRE GÜVENLİK PERSONELİ VE SİLAH KADROLARININ İNDİRİMİ, ARTIRIMI VE YENİDEN BELİRLENMESİ HALİNDE İSTENİLECEK EVRAKLAR

1

TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca, gerekçeler yazılacak)

1 SURET

2

Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı

1 SURET

 

 

 

5188 SAYILI YASAYA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ VERİLEN KURULUŞLARIN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENİLECEK EVRAKLARI

1

TALEP YAZISI

1 SURET

2

ÖZEL KURULUŞLARDA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

1 SURET

 

3

TİCARET SİCİL GAZETESİ (Ticaret sicil gazetesi yayımlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi)

1 SURET 

4

ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİNİN ASLI

1 SURET

 

 

 

 

 

 

 

1

TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)

1 SURET

2

BİLGİ FORMU (↓ aşağıdaki sayfalarda mevcut)

1 SURET

3

BAĞLI BULUNDUĞU BAKANLIĞIN/GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖRÜŞ YAZISI

1 SURET

ÜNİVERSİTELERDE YÖK GÖRÜŞ YAZISI

KURUM KİT İSE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ YAZISI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İÇİN BELEDİYE MECLİSİ KARARI

İL ÖZEL İDARELERİ İÇİN İL GENEL MECLİSİ KARARI

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSELERDE OKUL AİLE BİRLİĞİ KARARI+OKUL MÜDÜRÜ İMZALI MÜRACAAT YAZISI+BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN KURULUŞLARIN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

 

KURULUŞUN

ADI

 

ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

BANKA, KAMU veya ÖZEL KURULUŞ

 

FAALİYET KONUSU

 

NİTELİĞİ (Ticari, Sınai, Zirai, Diğer)

 

EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

ULAŞIM İMKANI

 

ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU

KADIN

 

ERKEK

 

ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET

CİNS ve NİTELİĞİ

 

YILLIK ÜRETİM

 

STOK SEVİYESİ

 

BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI

 

(Deniz, Nehir Kıyısı veya diğer özellikleri)

İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

 

 

 

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(……...) kişilik özel güvenlik personeli

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

 

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN KAMU KURUMLARININ DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

KURUMUN

ADI

 

ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

BANKA, KAMU veya ÖZEL KURULUŞ

 

FAALİYET KONUSU

 

NİTELİĞİ (Ticari, Sınai, Zirai, Diğer)

 

EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

ULAŞIM İMKANI

 

ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU

KADIN

 

ERKEK

 

ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET

CİNS ve NİTELİĞİ

 

YILLIK ÜRETİM

 

STOK SEVİYESİ

 

BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI

 

(Deniz, Nehir Kıyısı veya diğer özellikleri)

İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(……...) kişilik özel güvenlik personeli

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI

ADI

 

AÇIK ADRESİ

 

TELEFON VE FAKS NO

 

KAMU-ÖZEL

 

FAALİYET KONUSU

Eğitim Öğretim Hizmeti

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ (Polis İse İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma ise İl Jandarma Komutanlığına Başvuru Yapılacak)

POLİS

 

JANDARMA

 

ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU

KADIN

 

ERKEK

 

ÖĞRENCİ SAYISI

ANA OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

LİSE

 

OKULUN

GİRİŞ KAPISI SAYISI

 

KAÇ KATLI OLDUĞU

 

DERSLİK SAYISI

 

BİNA VEYA BLOK SAYISI

 

İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(…….) kişilik özel güvenlik personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

ÜNVANI

 

 

 

 

İMZASI

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

 

 

 

 

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN PARKLAR İÇİN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU

PARKIN

ADI

 

AÇIK ADRESİ

 

BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ

POLİS

 

JANDARMA

 

KORUNMASI GEREKEN ALANI m2

 

PARKA  GİRİŞ KAPISI SAYISI

 

TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

 

(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)

GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR

 

1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle

 

2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle

 

GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI

(…….) kişilik özel güvenlik personeli

İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI

 

(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

:

 

 

 

 

 

KURUM YETKİLİSİNİN

:

 

 

 

 

 

ADI SOYADI

:

 

 

 

 

 

ÜNVANI

:

 

 

 

 

 

İMZASI

:

 

 

 

 

 

MÜHÜR YADA KAŞE

:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ÖRNEK DİLEKÇE

 

SINAV İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

 

 

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

                İçişleri Bakanlığı tarafından …./…./……. tarihinde yapılan (…..) Nolu Özel Güvenlik Sınavına ………………….. İlindeki ..……………………..………………Özel  Güvenlik Eğitim Kurumunda silahlı/silahsız eğitim aldıktan sonra sınava katıldım.

Ancak internet üzerinden yapmış olduğum inceleme neticesinden sınav sonucuna ulaşamadım / beklediğim sonucu alamadım.

                Sınav cevap kağıdımın Merkezi Sınav Komisyonunca tekrardan incelenmesini istiyorum.

 Arz ederim.   …../…../………

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

EK                                         :

1-Kimlik Fotokopisi.

2-Sınav İtiraz için Banka Dekontu.

 

 

 

TC Kimlik No.     :

Baba Adı              :

Doğum Tarihi      :

Adres                     :

 

Telefon                 :

 

 

 

 

NOT  :  

Sınav sonucuna itiraz eden adaylar için her bir kişi için Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara/Gölbaşı Halk Bankası Şubesinin 38500080000017 nolu hesabına (2017 yılı) 10 (On) YTL. Yatırılacağı, sınav itiraz ücretini yatırmayan adayın itiraz dilekçesi işleme alınmayacağı, sınava itiraz eden adayların, Dekont ile birlikte itiraz dilekçesi Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

İZNİ VEREN VALİLİK

GÖREVE BAŞLADIĞI TARİH

ADI SOYADI

HALEN ÇALIŞTIĞI KURUM

BİLDİREN FİRMA

BİLDİRİM TARİHİ

AYRILIŞ NEDENİ

AYRILIŞ TARİHİ

SİGORTA POLİÇESİ

SİGORTA BAŞLAMA TARİHİ

SİGORTA

SİGORTA BİTİŞ TARİHİ

ÖZ.GÜV. KİMLİK  NO

VERİLDİĞİ TARİH

T.C. KİMLİK NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   BİLDİRİMDE BULUNACAK ŞİRKETLER İÇİN ÖRNEKTİR.

SORUMLULULK SİGORTA POLİÇELERİNİN FOTOKOPİLERİ İLE BİRLİKTE

KAYITLARI DİSKET ORTAMINDA GÖNDERİLECEK.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞLAMA VE AYRILMA BİLDİRİM FORMU

(Özel Kuruluşlar  veya Özel Güvenlik Şti. İçin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​
​​​

 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü